Activity by the Missionaries of Peace of DMPP

beslidhjaBeslidhja Vangjel

Veprimtari nga Misionarë të Paqes të DMPP

Në Bashkinë e Maliqit, Misionari i Paqes i Misionit Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, Z. Koci Tahiri organizoi një ceremoni përkujtimore me rastin e 110 vjetorit të “Besëlidhjes Gorare”. Në këtë ceremoni merrnin pjesë banorë të shumtë të krahinës së Gores dhe të Qarkut të Korçës, të cilët i përshëndeti edhe Presidenti i Republikës Sh.T.Z.Bujar Nishani. Presidenti i Republikës në këtë ceremoni dorëzoi edhe titullin  “Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut” për veprimtarinë dhe kontributin atdhetar dhe historik të Krahinës së Gores për lirinë dhe pavarësinë e Mëmëdheut.

Në një numër të veçantë të organit të shoqatës “Besëlidhja Gorare”, botuesi Koci Tahiri për pasqyrimin e  veprimtarive të zhvilluara në prani edhe të Presidentit të Republikës, boton edhe një shkrim të zgjeruar nga  Dr.Vangjel Mita  mbi veprimtarinë  e deritanishme dhe synimet për të ardhmen të Misionit Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, mision me moto të veçantë: Lobim, Lobim dhe vetëm Lobim për Paqe, Mirëqënie dhe Edukim qytetar.

Activity by the Missionaries of Peace of DMPP

In Maliq Municipality, the peace missionary of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Mr. Koci Tahiri organized a ceremony on the occasion of 110th anniversary of the “Gorare Covenant “. At this ceremony attended numerous residents of the province of Gore and the District of Korca, who were saluted by the President of the Republic of Albania H.E.Mr. Bujar Nishani. In this ceremony, the President of the Republic of Albania conferred the title “Knight of the Order of Skanderbeg” for the activity and patriotic and historical contribution of the Province of Gore for the freedom and independence of Motherland.

In a special number of the body of “Gorare Covenant ” the publisher Koci Tahiri, who covers the activities conducted in the presence of the President of the Republic of Albania, publishes an extended article by Dr.Vangjel Mita on current activities and goals for the future of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, a mission with a special motto: Lobbying, Lobbying and Lobbying only for Peace, Prosperity and Civic Education.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s