Monthly Archives: January 2023

Shefki Hysa, The international Governor of Peace

Shefki Hysa, the well-known writer and publicist, was born in Erseka on July 20, 1957 in an intellectual family. His father, Mazar Hysa, was a teacher with the Vlachs at that time and followed their pastoral pilgrimage; he spent the … Continue reading

Rate this:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Shefki Hysa, Origjina

Shefki Hoxha Mehmet Alushi Mazar Hysa Bahrie Hysa Shefki Hysa i përket një fisi të vjetër atdhetar të vendosur në Shalës të Konispolit rreth shekullit të 18-të, ndoshta në periudhën e muslimanizimit të kësaj krahine, sepse cilësohet si një ndër … Continue reading

Rate this:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hajji Dede Edmond Brahimaj, High Commissioner

Grandfather Hajji Dede Dr. Edmond Brahimaj, Albanian Religious Leader and World Leader of the Bektashi Order, Peace Missionary, High Commissioner for World Peace of Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP), Doctor Honoris Causa in Theology, Divinity and Humanity by Academy … Continue reading

Rate this:

Posted in Uncategorized | Leave a comment